Priser

Med reservation för ändring.


 
Ridskola (priser inkl moms) vårterminen 2019
Barn 6-12 år:
185 kr/gång, 3 330 kr/termin

Ungdom 13-19 år:
250 kr/gång, 4 500 kr/termin.

Vuxen, med ridlärare Sara och Elsa:
300 kr/gång, 5 400 kr/termin.

Vuxen, med ridlärare Gummi:
325 kr/gång, 5 850 kr/termin.

Mer information om ridskolan här.


Träning/in- och tillridning
Alla hästar 7 600 kr/månad exkl moms.
För fler hästar i träning eller långvarig träning ring för prisuppgift.
Mer information här.
  
 
Endagskurser i Valne
1 100 kr/gång inkl moms.
Mer information här.
 
 
Privatlektioner (priser inkl moms)
Privatlektion 45 minuter 750 kr
Privatlektion 45 minuter på lånad häst 850 kr
Delad lektion två personer 45 minuter 1 000 kr
Delad lektion två personer 45 minuter på lånade hästar 1 200 kr
Mer information här.
 
 
Ridhuset (priser inkl moms)
Timme bokad: 250 kr

Timme obokad (tillsammans med andra): 150 kr
Halvdag: 900 kr
Heldag: 1 750 kr
Helg: 3 200 kr
Mer information här.

 

Hovslageri
Normalskoning 1 000 kr exkl moms.
Kostnad för skor, sulor, brodd etc tillkommer.

För övriga prisuppgifter – ring Gummi.
Mer information här.

 

Rehab
Träning vattenband inkl tränare 400 kr/gång exkl moms (tidsåtgång ca 1 timme)
Tio-kort 3 600 kr exkl moms

Vi erbjuder även inackordering för konvalescenshästar.
Ring Gummi för mer information och priser.

 

Mer information och bokning: Gummi tel 070-239 17 75.